Mga halimbawa ng mabuting mamamayan

Thus, validity refers to the degree in which a particular instrument is useful in measuring that which it is designed to measure. Reliability also refers to the measuring instrument's accuracy or precision. The property of getting the correct measurement is accuracy while the property of getting self-consistent results is precision. All types of reliability can be expressed in terms of a correlation coefficent r which expresses the degree of correspondence or relationship between two sets of scores.

Mga halimbawa ng mabuting mamamayan

Mga halimbawa ng mabuting mamamayan

Ang mamamayang makapagbubuo ng pangarap na lipunan ay kinakailangang: Sa gana ng relasyon sa Diyos 1. Mapanalig sa wika at kapangyarihan ng Diyos. Sa gana ng relasyon sa sarili 1. Mapayapa at malaya ang isipan at katauhan. Mataas ang antas ng paninindigan. Mapagpahalaga sa katotohanan at karangalan.

Kalaban ng kasinungalingan pagsasamantala, panloloko at katiwalian. Mapangalaga sa kalusugan at malinis sa tahanan. Matiwasay, maaliwalas at masagana ang kabuhayan. Mahinahon, magalang at hindi mayabang. Maagap at matapat sa mga kausap. Masipag at maayos sa gawain. Mapaghanda sa lahat ng kaganapan at mapanatag sa labi ng panganib at kasawian.

Matuwid gumanap sa kalayaan at makatao sa paggamit ng kapangyarihan. Tagatagubilin sa mga kamalian, kalupitan at kalabisan sa mga mamamayan. Masugid na kaaway ng karahasan at kasamaan. Tagapagtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Sa gana ng relasyon sa pamilya 1. Sa gana ng relasyon sa kapwa 1.

Mabuti at matapat na kaibigan. Mapangalaga sa kinabukasan ng kabataan at kaligtasan ng mga kapitbahay. Mapagkaisa sa kabutihan ng mga mamamayan at sangkatauhan. Matulungin sa mga tunay na nangangailangan at mapagdaup palad sa mga mahihina at may karamdaman. Kumikilos at namumuno sa pagpapalaganap ng kalinisan, kalusugan, kaligtasan, kapayapaan, katarungan at kasaganahan ng mga mamamayan.

Sa gana ng relasyon sa kalikasan 1. Mapangalaga at kalinga sa kapaligiran at lawak ng kalikasan. Sa gana ng relasyon sa pamahalaan 1.Halimbawa: Ang pagtatanim ng puno at pangangalaga sa iba pang likas na yaman ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa kapaligiran, isa sa mga tungkulin ng mga benjaminpohle.comgalaga Sa Kalikasanpagpapaunlad sa!sariliTungkulin nating mapaunlad ang ating sarili upang maging kapaki-pakinabang sa bansa.

Angkatanian ng isang mabuting mamamayan - Ang katangian ng isang mabuting mamayan ay ang pagiging maalahanin sa kapwa, inuuna ang kapakan ng iba kaysa sa . Bilang mabuting mamamayan, ang sumunod sa mga batas trapiko, ang tumupad sa mga simpleng ordinansa, ang tumawid sa tamang tawiran, ay ilan lamang sa mga aming maiiaambag sa kaayusan ng ating lansangan o highway halimbawa ng EDSA.

Ang mamamayan ay ang mga taong naninirahan sa lipunan. Ginawa sila ng Diyos upang mapangalagaan ang mundo. Lahat tayo nagnanais na maging mabuting mamayanan. Ano nga ba ang magagawa ko upang maging mabuting mamamayan?

Ano naman ang maidudulot nito sa lahat? Bilang mamamayan dito sa ibabaw ng mundo, marami 1/5(2). matatawag nating maunlad ang isang bansa kung may tamang alokasyon, natutugunan ang lahat ng mga kailangan ng mga mamamayan, may mga makabagong kagamitan, at iba pa: halimbawa . Mga Uri ng Tayutay Aliterasyon-pag-uulit ng mga tunog-katinig sa inisyal na bahagi ng benjaminpohle.com Pag-ibig,pananampalataya at pag-asa/lungkot at ligaya/masama at mabuti.(Mababakas sa mukha ng isang mabuting mamamayan ang marubdob niyang pagtatangi sa mahal niyang bayan.

Saligang Batas ng Pilipinas () - Wikisource